Voorlezen met Mr Finney

Voorlezen is vooral een moment om gezellig met uw kind te zitten en samen te kijken, luisteren, praten en lachen. Daarom leest iedereen op zijn eigen manier voor. Sommige kinderen kruipen op schoot, andere zitten liever naast u. Het is gemakkelijker om het boek voor te lezen en erover te praten als u het boek (of een deel ervan) eerst zelf een keer heeft gelezen. Misschien heeft u iets aan de volgende ideeën om het voorlezen nog leuker te maken.

Waar, wanneer en hoe lang lees ik voor?

Het belangrijkste is dat iedereen zich op zijn gemak voelt tijdens het voorlezen. Hoe rustiger het moment en de plek, hoe beter. Als de aandacht van het kind minder wordt, stop dan met voorlezen en ga op een ander moment verder.

Waar begin ik?

De kaft van het boek zegt al heel veel. Bekijk deze samen en lees de titel voor. Blader door het boek heen en bedenk met uw kind waar het verhaal over gaat.

Hoe maak ik het spannend?

Neem de tijd en lees rustig en duidelijk. Probeer de nadruk te leggen op bijzondere en versterkende woorden (‘hééééél groot’). Door kinderen regelmatig aan te kijken houdt uw kind gemakkelijker de aandacht erbij. Veel kinderen vinden het heerlijk om mee te kijken tijdens het voorlezen.

Moet een kind stil zijn?

Voorlezen is eigenlijk samen praten met een boek erbij. Stop af en toe met voorlezen om over het verhaal of de illustraties te praten. Laat uw kind reageren en vragen stellen. Daar kunt u dan weer verder over praten. Zo blijft uw kind betrokken bij het verhaal.

Wat doe ik met moeilijke woorden?

De betekenis van woorden wordt meestal duidelijk door het verhaal. Als uw kind een nieuw woord niet begrijpt, kunt u het uitleggen, een ander woord gebruiken of een tekening aanwijzen. Uw kind onthoudt woorden gemakkelijker als u ze een paar keer herhaalt.

Praat erover!

Kinderen begrijpen een verhaal nog beter als ze het navertellen en erover praten. U kunt verder praten over de onderwerpen, gebeurtenissen en karakters in het boek. Betrek het verhaal zoveel mogelijk op de eigen belevingswereld van het kind.

Nog een keer!

Kinderen vinden het heerlijk een verhaal vaker te horen want ze begrijpen het steeds beter. U kunt een boek dus prima meerdere keren voorlezen. Door na afloop telkens over een ander onderwerp te praten blijft een verhaal verrassen.

Veel (voor)leesplezier!

 

Deze tekst is tot stand gekomen in samenwerking met Hogeschool Utrecht.